Na samém po
čátku vzniku našeho flyballového teamu byla myšlenka nalézt sport, kterému by se mohlo věnovat společně několik lidí a psů, užít si legraci, příjemně strávit svůj čas ve společnosti přátel a zároveň, aby toto mohl vykonávat každý pes – nezávisle na tom, jaké další aktivitě se věnuje.

Našli jsme FLYBALL. To byl podzim roku 2010.

Díky flyballovému družstvu z Rychnova nad Kněžnou jsme měli možnost si vše v praxi vyzkoušet, a když jsme viděli nadšení našich psů, rychlost, s jakou se byli schopni učit, nebylo dál nad čím přemýšlet. Začasli jsme s přípravou a pořizováním základního flyballového vybavení. Nechali jsme vyrobit překážky, v Belgii objednali flyballový box, sami vyrobili shoot. Na jaře roku 2011 jsme se přímo po hlavě vrhli do tréninků a přípravy na náš první flyballový turnaj, kterým byl Lukášovský Drak – v červnu 2011. O všech našich turnajích – jak probíhaly, jak se nám dařilo a jak jsme nakonec dopadli se dočtete na titulní stránce sekce „flyball“.

 

V současné době trénujeme 2x týdně  v Dajaveře. Termíny aktuálních tréninků jsou vyvěšeny na nástěnce na našem webu. Samozřejmě každý, kdo přijde, je u nás vítán. A tak máte-li zájem si vyzkoušet tento dynamický sport, máte u nás dveře otevřené :-)
a vůbec nezáleží, zda-li máte borderku, jiné plemeno, či nejkrásnějšího křížence pod sluncem. Nejdůležitějším rysem je zájem o balonek.

Tímto také velmi děkujeme za podporu našemu sponzorovi – fy. Dibaq – výrobci krmení a výživových doplňků pro psy zn. Fitmin.

Spolupracujeme od samého začátku, čehož si velmi vážíme a v této oboustranně korektní, zodpovědné a stabilní spolupráci hodláme pokračovat i nadále.

A co přesně flyball je?

Tento relativně mladý psí sport vznikl asi před 40 lety v Severní Americe a brzy pronikl do celého světa a v ČR získává stále větší popularitu zhruba od roku 2003. Je vhodný pro temperamentní psy všech plemen, není příliš náročný pro psovoda a tak se mu mohou věnovat i fyzicky méně zdatní lidé.

připravený team na startu - závodní dráha se semafory

Závodí se ve čtyřčlenných družstvech na dvou stejných flyballových dráhách umístěných vedle sebe ve vymezeném prostoru. Na každé dráze jsou čtyři skokové překážky, přes které pes běží k tzv. boxu. Ten mu v okamžiku kontaktu s ním  vystřelí tenisový míček. Pes jej chytí a  aportuje zpět  přes překážky k psovodovi. V okamžiku, kdy  protne cílovou čáru, vybíhá další pes z družstva. Vítězem se stává družstvo, které má jako první v cíli všechny čtyři psy (a míčky). 

V tomto dynamickém sportu záleží na souhře družstva a bezchybném provedení mnoha na sebe navazujících úkonů, které je třeba nejprve  psy správně naučit a jejich provedení pilně pravidelně trénovat.  Rozhoduje již vypuštění prvního psa na dráhu ve správný okamžik na základě signálu semaforu startovacího zařízení.  Důležitá je technika zdolání překážek stejně jako rychlost otočky psa na boxu. Ta záleží na správném naskočení na jeho pohyblivou desku, která spouští vystřelovací mechanizmus míčku, který musí pes bleskově uchopit a bez zaváhání aportovat.  Náročné je  vypuštění dalšího psa na dráhu, které musí být  včasné, nikoliv však unáhlené. Vše hlídají čidla přesné a nekompromisní elektronické časomíry!

Optimální vzájemná souhra všech psích i lidských členů celého družstva tak rozhoduje o výsledku. Obrovské nasazení dělá ze závodů družstev velmi napínavý, pravý adrenalinový sport, při němž rozhodují zlomky sekundy a soutěžící ze sebe vydávají opravdové maximum.

Nespornou výhodu flyballu je skutečnost, že se mu lze věnovat jako doplňkovému sportu k jakékoliv stávající psí aktivitě.

Veškeré další informace ohledně flyballu, vč. termínů závodů se dozvíte na www.flyball.cz

slow motion video našeho teamu - zde