15.5.2008
trénink pasení Koclířov

                                                                                     Ixi při práci - celé stádo          

                    Amy- pochvala za odvedenou práci                                             já+p. Látalová a naši psi                                      Amy

                           Ixi                                                Ixi                                                            Amy                                     Amy

   

 

                                                                                                                                                            Amy